09.08.2011 Zanimljivosti

Čime se bavi agencija “Sens plus”?

 

Mi smo agencija koja se bavi posredovanjem između roditelja i dadilja, odnosno specijalnih edukatora i rehabilitatora, a koje se odnosi na pružanje usluga: povremenog i stalnog čuvanja dece čuvanja dece sa posebnim potrebama sprovođenje individualno korektivnih tretmana asistenti u inkluzivnoj nastavi.

Čuvanje i podučavanje dece na više stranih jezika

Imamo brojne pogodnosti i novine kao sto su poklon vaučeri i promo paketi, gde roditelji sami raspoređuju broj sati onako kako im najviše odgovara, savršen poklon za sve roditelje! Osobe koje rade u Agenciji “Sens plus” poseduju iskustvo u radu sa decom kao i prepopruke za svoj rad.

Individualno koretktivni tretmani?

Agencija pruža mogućnost obavljanja individualno-korektvnih tretmana dece sa različitim razvojnim smetnjama i pervazivnim poremećajima (autizam, Down sy, dece sa različitim nivoima intelektualne ometenosti, različitim nivoima govorne patologije.. ) Roditelji imaju mogućnost da se se opredele i za indivudalno- korektivni rad i za čuvanje i brigu o detetu sa razvojnim smetnjama, čime bi ostvarili što kompletnije podsticanje svih detetovih potencijala.  Po uključivanju deteta u individualno-korektivni rad uradićemo sledeće: INICIJALNI INTERVJU sa roditeljima u cilju prikupljanja anamnestičkih podataka o ranom razvoju, dosadašnjem toku bolesti (defektološka dokumantacija,medicinska dokumentacija, nalaz i mišljenje psihologa) vrsti tretmana, toka i rezulatatima tretmana. IZRADU INDIVIDUALNIH PROGRAMA za svako dete uključeno u individualno- korektivni rad biće izrađen individualni plan rada po aspektima razvoja, u cilju što potpunijeg pristupa u radu kao i sticanja uvida o nameravanim i realizovanim koracima tretmana. U radu će se poseban naglasak staviti na stimulaciji verbalne i neverbalne komunikacije, podsticanja socijalizicije, razvijanja što većeg stepena samostalnosti u oblasti samoposluživanja (samostalno oblačenje, svlačenje, formiranje kulturno-higijenskih navika) te kompletnog saznajnog, motoričkog i govornog razvoja Individualno korektivni rad će sporvoditi specijalni edukatori i rehabilitaotri razlicitih usmerenja,sto zavisi od vrste razvojne smetnje (logoped,oligofrenolog,somatoped,tiflololog,surdo -audiolog,specijalni pedagog) Asistenti u inkluzivnoj nastavi? Asistent pri inkluzivnoj nastavi sprovodi vaspitno obrazovni rad sa detetom, pruža dodatnu podršku deci u skladu sa njihovim potrebama, pomaže da se dete sto lakše adaptira na novonastalo okruženje.. Inkluzivna sredina za dete moze biti iako stimulativna u pogledu daljeg razvoja, isto tako može da predstavlja jednu stresnu situaciju za dete, jer naša škola nije “škola po meri deteta” zato je neophodno da dete kraj sebe, za vreme nastave ima osobu koja će pružiti podršku detetu u obavljanju školskih zadataka i stvoriti uslove sto lakše adaptacije na novu sredinu, te omogućiti maksimalno ispoljavanje detetovih potencijala po svim aspektima razvoja. Šta Vaše Dete i Vi možete da dobijete prilikom angažovanja osoblja iz Agencije “Sens plus”? – Multidisciplinarni pristup u radu -Organizovanje edukativno –informativnih predavanja stručnjaka različitih profila iz područja specijalne edukacije i rehabilitacije, medicine, psihologije, pedagogije, prava-zakonski akti o pravima roditelja i dece -Savetodavna pomoć roditeljima kroz individualne sastanke, upoznavanje sa planom tretmana i mogućnostima deteta, pokazivanje i podučavanje o konkretnim terapijskim postupcima. – Organizacija sastanka sa svim zainteresovanim roditeljima koji imaju dete sa posebnim potrebama i stručnjaka iz različitih domena, gde će roditelji moći da se obrate stručnjaku svojim pitanjima.Konsultacije sa stručnjacima su potpuno besplatne!! Edukatori će u svom radu koristiti različite didaktičke materijale u svrhu edukacije i podsticanja razvijanja punih potencijala Vašeg deteta. Aktivnosti će biti prilagođene svakom detetu ponaosob u zavisnosti od stepena i nivoa smetnji koje dete ima u svom razvoju . U svakom trenutku roditeljima će biti na raspolaganju, kako u vezi njihovih pitanja, nedoumica, problema, članovi koordinirajućeg tima agencije (defektolog, psiholog) koji će pomoći da izaberete najbolje za Vaše dete a u susret detetovim potrebama! Koji obrazovni profile rade u našoj agenciji? Naša agencija sprovodi multidisciplinarni pristup prilikom tretmana što se ogleda u radu stručnjaka različitih profila: Defektolog (oligorfrenolog, logoped, somatoped, surdoaudiolog, tiflolog, specijalni pedagog) Psiholog Pedagog Stručnjaci ostalih profila (pedijatrijske sestre, medicinske sestre, fizioterapeuti)  Prilikom odabira dadilja i stručnjaka različitih profila sprovedimo psihološko testiranje od strane psihologa baterijom testova za procenu ličnosti, kako bi se procenila adekvatnost osobe za rad sa decom kao i ukazalo na eventualne poremećaje u ponašanju, patološke crte ličnosti, i na taj način maksimalno obezbedila sigurnost deteta Osim psihološkog testiranja bice sprovedene sve potrebne zdravstvene i zakonske mere. .  Agenciju “Sens plus” su osnovale diplomirani defektolozi- oligofenolozi Marija Čolić i Ivana Kovačević, nastala je iz iskustvenog rada kako sa decom sa različitim razvojnim smetnjama, tako i sa decom redovne populacije. Sedište agencije je u ulici Majke Jevrosime 48/19, Beograd Sve dodatne informacije možete dobiti na sajtu agencije: www.sens.co.rs ili na sledeće brojeve telefona: 011/322-94-28 Ivana Kovačević 064/246-86-95 Marija Čolić 065/988-07-21

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Pre slanja komentara, molimo vas da se upoznate sa pravilima komentarisanja i uslovima korišćenja sajta.

još iz kategorije