Kontakt

Adresa redakcije: Temerinska 102, 21000 Novi Sad

tel: 021 489 71 00, lokal 135