Evo kako da vaše dete bez problema izgovara glasove M, N, NJ!

Kada bi deca trebalo da nauče da izgovaraju glasove „m“, „n“ i „nj“ i kako roditelji mogu pomoći mališanima koji imaju problem sa izgovaranjem istih, savetuje logoped dr Nataša Čabarkapa.

Guliver/Getty Images

Guliver/Getty Images

Često roditelji ne obraćaju pažnju da li dete pravilno izgovara glasove M, N i Nj i da li ih diskriminiše (razlikuje) u govoru. Uglavnom obraćaju pažnju na one glasove koji imaju veće odstupanje u izgovoru. Takođe, dešava se da roditelji misle da je rano da dete ide kod logopeda ako ima tri i po godine i ne izgovara neki od ovih glasova.

Jedan od prvih glasova koji se javlja u razvoju odojčeta je upravo glas M. Tome naravno doprinosi akt sisanja, jer je M glas koji pripada bilabijalnim glasovima što znači da se formira obema usnama. M i N su glasovi koji se javljaju zajedno između drugog i četvrtog meseca psihomotornog razvoja deteta kada se javlja i faza gukanja koja prethodi brbljanju te i prvoj reči. Neretko je prva reč upravo reč „mama“. M, N i Nj pripadaju grupi nazala, odnosno nosnih glasova. Nazivamo ih nazalima zbog toga što prilikom izgovora ovih glasova jedan deo vazdušne struje prolazi kroz nos, a drugi kroz usta. Nazali su zvučni glasovi što znači da prilikom izgovora glasnice trepere. Trogodišnje dete je sposobno da pravilno upotrebljava M i N u rečima. Najteži glas za izgovor iz ove grupe je Nj koji se kasnije formira. Trebalo bi da se javi do uzrasta od tri godine i šest meseci.

Uzroci nepravilnosti u izgovoru nazala leže u sprečenosti nosnog disanja usled polipa, devijacije nosa, uvećanog trećeg krajnika, otečenih krajnika.Takođe, uzrok može biti oštećen sluh kao i rascepi usana i nepca. Kada postoje ovakve anomalije govornih organa prvo će intervenisati lekar, a posle logoped. Pored navedenog, čest uzrok nepravilnog izgovora ovih glasova je nedovoljno razvijen fonemski sluh ili loš govorni model.

Pre postavljanja glasova potrebno je da se rade vežbe oralne praksije kako bi detetov govorni aparat (usne, jezik) bio spreman za izgovor ovih glasova.

Glas M – da bi Sina bio Sima, da bi son bio som

Prilikom izgovora glasa M usne su priljubljene, a potom se naglo otvaraju. Vazdušna struja prolazi kroz nos. Jezik je miran i položen.

Nepravilan izgovor glasa M se odlikuje:

– neizgovaranjem glasa (omisijom),

– nedovoljno jasniim izgovaranjem glasa (distorzijom),

– zamenjivanjem (supstitucijom) sa drugim glasovima, najčešće glasovima P i B.

Na mlađim uzrastima može se javiti da deca zamene glas M sa drugim glasovima. Isto tako deca izostavljaju ovaj glas u rečima sa većim brojem suglasnika što opada sa uzrastom. Kod dece sa oštećenim sluhom glas M se zamenjuje glasovima P i B. Zamenjivanje glasom V se javlja kod dece sa rascepom usne ili nekom težom ortodonskom anomalijom kada usne nisu u stanju da se spoje.

Guliver/Getty Images

Guliver/Getty Images

Vežbe za pravilnu artikulaciju glasa M

Nakon vežbi oralne praksije, tretman glasa M počinje tako što logoped pokazuje položaja usana i izgovara glas.

– Dete može prstom opipati nozdrve koje u momentu artikulacije zatrepere.

– Detetu može da se pokaže kako ogledalce zamagli ispred nosa pri izgovoru M.

– Glas se izgovara u slogovima u kombinaciji sa vokalima:

MA, ME, MI, MO, MU

AMA, EME, IMI, OMO, UMU

AM, EM, IM, OM, UM

Dete se stimuliše da oponaša onomatopeje:

– Kako medved mumla: mmmmmmmm

– Kako krava muče: muuu, muuu

– Kako mačka mauče: mau, mau

Kada dete usvoji pravilnu poziciju govornih organa za izgovor glasa M artikulacija se vežba kroz izgovaranje reči koje sadrže glas M. Prvo se vežbaju reči sa inicijalnim položajem glasa M (glas M na početku reči), medijalnim položajem glasa M (glas M u sredini reči), zatim sa finalnim položajem glasa M (glas M na kraju reči). Nakon toga se radi izgovaranje reči koji sadrže dva glasa M. Pored reči artikulacija i automatizacija glasa se vežba kroz rečenice, pesmice, priče u slikama, priče i spontani govor.

Inicijalni položaj glasa M: mali, meko, mit, moda, muka…

Medijalni položaj glasa M: dama, teme,zima, Toma, kuma…

Finalni položaj glasa M: sam, kalem, lim, dom, rum…

Reči koje sadrže dva glasa M: mama, melem, Mima, momak, mumija…

Rečenice koje sadrže glas M: Medved mumla. Majka mesi kolače. Moma ima maramicu.

Glas N – da bi ’oga bila noga, da bi mema bilo nema

Prilikom izgovora glasa N usne su blago otvorene, vrh jezika je iza gornjih sekutića, vazdušna struja ide kroz nos.

Nepravilan izgovor glasa N se odlikuje:

– neizgovaranjem glasa (omisijom),

– nedovoljno jasniim izgovaranjem glasa (distorzijom),

– zamenjivanjem (supstitucijom) sa drugim glasovima, najčešće T i D.

Iz grupe nazala N je glas u kome se najmanje greši. Najmanje se zamenjuje i omituje.To je zbog toga što je mesto izgovaranja sasvim napred. Glas N može biti omitovan ili distorzovan usled nepravilnosti funkcije mekog nepca zatim usled neaktivnosti jezika kod rascepa. Glas se supstituiše drugim glasovima usled nagluvosti ili nedovoljno razvijenog fonematskog sluha.

Guliver/Getty Images

Guliver/Getty Images

Vežbe za pravilnu artikulaciju glasa N

Nakon vežbi oralne praksije, tretman glasa N počinje tako što logoped pokazuje položaj govornih organa za pravilan izgovor glasa. Zatim se izaziva i usvaja nazal N.

Glas se izgovara u slogovima u kombinaciji sa vokalima:

NA, NE, NI, NO, NU

ANA, ENE, INI, ONO, UNU

AN, EN, IN, ON, UN

Kada dete usvoji pravilnu poziciju govornih organa za izgovor glasa N artikulacija se vežba kroz izgovaranje reči koje sadrže glas N. Prvo se vežbaju reči sa inicijalnim položajem glasa N (glas N na početku reči), medijalnim položajem glasa N (glas N u sredini reči), zatim sa finalnim položajem glasa N (glas N na kraju reči). Nakon toga se radi izgovaranje reči koji sadrže dva glasa M. Pored reči artikulacija i automatizacija glasa se vežba kroz rečenice, pesmice, priče u slikama, priče i spontani govor.

Inicijalni položaj glasa N: Nada, neko, nit, nos, nula…

Medijalni položaj glasa N: Ana, pena, šine,ono, vuna…

Finalni položaj glasa N: Dan, jelen, sin, roman, račun…

Reči koje sadrže dva glasa N: Nana, Nina, novine, planina, naneti..

Rečenice koje sadrže glas N: Nina je mnogo gladna. Neda nosi naočare. Nana čita novine.

Kada se automatizuju glasovi M i N potrebno je uraditi diskriminaciju (razlikovanje) ovih glasova. Diskriminacija glasova se, takođe, radi pomoću reči, rečenica, pesmica i priča kao i spontanog govora.

Reči za diskriminaciju glasova M i N: dan – dam, Neda – meda, nit – mit, noj – moj, nula –mula.

Rečenice koje sadrže glasove M i N: Mina ima med. Nana je kod mame. Moma ide negde.

Glas Nj – da bi niva bila njiva, da bi ćuška bila njuška

Prilikom izgovora glasa Nj prednji deo jezika je naslonjen na tvrdo nepce, meko nepce je spušteno, deo vazdušne struje prolazi kroz nos.

Guliver/Getty Images

Guliver/Getty Images

Nepravilan izgovor glasa Nj se odlikuje:

– neizgovaranjem glasa (omisijom)

– nedovoljno jasniim izgovaranjem glasa (distorzijom)

– zamenjivanjem (supstitucijom) sa drugim glasovima, najčešće Ć i N.

Vežbe za pravilnu artikulaciju glasa Nj

Nakon vežbi oralne praksije, tretman glasa Nj počinje tako što logoped pokazuje položajgovornih organa za pravilan izgovor glasa. Zatim se izaziva i usvaja nazal Nj. Ako dete pravilno izgovara T, D ili N, artikulacija može započeti sa nekim od ovih suglasnika. Dok dete izgovara logoped će špatulom pritisnuti vrh jezika na donje sekutiće zbog čega će se njegov prednji deo podići u pravcu tvrdog nepca i alveola. Ako dete supstituiše glas Nj sa Ć ili T može se upozoriti da opipavanjem podbratka i osećajem izdaha vazdušne struje ispred nosa kada se prinese nadalanica ili ogledalce koje se orosi zbog izdisanog toplog vazduha. Na taj način dete uočava razliku između ovih glasova.

Glas se izgovara u slogovima u kombinaciji sa vokalima:

NjA, NjE, NjI, NjO, NjU

ANjA, ENjE, INjI, ONjO, UNjU

ANj, ENj, INj, ONj, UNj

Inicijalni položaj glasa Nj: njakati, njen, njiva, njoka, njuh…

Medijalni položaj glasa Nj: banja, kamenje, smanji, dunjo,danju…

Finalni položaj glasa Nj: Bubanj, lenj, Sinj, konj, gunj…

Reči koje sadrže dva glasa Nj: njanja, njonja…

Rečenice koje sadrže glas Nj: Konj njišti. Minja jede njoke. Magarac njače.

Na kraju, potrebno je uraditi vežbe za diskriminaciju glasa Nj sa glasom N ili onim glasom sa kojim dete zamenjuje ovaj glas u govoru.

Ukoliko vaše dete ne izgovara pravilno neki od ovih glasova ili, možda, sve glasove pravo je vreme da ga odvedete kod logopeda koji će proceniti artikulaciju (pravilnost izgovora glasova) i pomoći mu da nauči da ih pravilno izgovara. Pored toga, vi ćete dobiti uputsvo kako da vežbate kod kuće kako bi logopedski tretman bio što delotvorniji.
Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Pre slanja komentara, molimo vas da se upoznate sa pravilima komentarisanja i uslovima korišćenja sajta.

još iz kategorije