vežbe po Vojti psihomotorni razvoj beba

Znate li šta su vežbe po Vojti?

Vežbe po Vojti (terapija po Vojti) su deo fizikalne terapije koji se već decenijama uspešno koristi da bi korigovala odstupanja u razvoju centralnog nervnog sistema beba, kao i poremećaje mišićnog tonusa. Ovo je terapija koja može da se koristi još u prvom tromesečju života i relativno brzo daje rezultate. Ipak, većina mama koje su se upoznale sa njom je pamte kao izuzetno napornu, jer podrazumeva vojnički režim života i neverovatnu istrajnost.

Kada je vreme za vežbe po Vojti?

Najznačajniji period razvoja u celom čovekovom životu je njegova prva godina. Za samo 12 meseci, bebe moraju da prevale put od nepomičnog ležanja i nevoljnih pokreta tela do svesnog i veštog hoda.

Psihomotorni razvoj i razvoj centralnog nervnog sistema (CNS) odvijaju se po tačno određenoj shemi. Dete najpre stiče kontrolu nad glavom, pa nad vratom, ramenim pojasom, trupom, strukom i tek nakon toga ka nogama. Zato dete najpre počinje da drži glavu, potom uči da hvata i stavlja ruke u usta, uzdiže gornji deo tela, prevrće se sa stomaka na leđa i obratno, poseda se, čvrsto sedi, puzi i, na samom kraju, počinje da stoji i hoda.

Pošto deca ne govore, praćenje njihove motorike jedini je način da utvrdimo da li se njihov centralni sistem razvija valjano. Zato je izuzetno važno da redovno posećujete pedijatra. Ukoliko pedijatar posumnja da razvoj vašeg deteta odstupa od normale on će vas poslati kod fizijatra specijaliste, fizijatra.

Odstupanja u motornom razvoju

Ova odstupanja mogu biti brojna, a roditelji često ni ne mogu da primete finese koje razdvajaju pravilan i nepravilan razvoj.

Ako je vaša beba mlađa od tri meseca, trebalo bi da obratite pažnju na to da li vaše dete uspeva da uspostavi kontrolu nad glavom, da li se u položaju na stomaku odiže od podloge, da li uspeva da stavi ruke u usta. Takođe, vreme je za konsuotacije sa pedijatrom ako primetite da se beba, poput perece, savija uvek u istu stranu dok leži ili da zabacuje glavu unazad.

Ako je starija od tri meseca, morate pripaziti i na to da li počinje da otvara prstiće na rukama, da li uspeva da se okrene sa leđa na stranu, da li uspeva da odigne gornji deo tela od podloge kada je na stomaku i da se okrene u stranu. Beba bi do sada već trebalo podjednako da koristi obe strane tela, tako da, ako koristi samo jednu ruku ili se okreće samo na jednu stranu, kažite to pedijatru.

Čak i ako vi, ili pedijatar primetite odstupanja u psihomotornom razvoju bebe, mesta za paniku nema. U ranom uzrastu ovo je relativno lako ispraviti, a upravo tome služe i vežbe po Vojti.

Terapija po Vojti se najčešće primenjuje kod asimetrija u razvoju CNS, hipotonusa, hipertonusa mišića, distonije i diskinezije.

Šta su vežbe po Vojti?

Ovaj sistem vežbi osmislio je fizijatar Vaclav Vojta. Terapeut postavlja dete u odgovarajući položaj i pritiskom na određene zone na bebinom telu stvara nadražaj nervnog sistema čiji je krajnji rezultat dirigovani pokret. Terapija prema Vojti bazirana je na refleksnoj lokomociji, držanju, spontanoj motorici i proceni primitivnih refleksa.

dr Vaclav Vojta

Laički i krajnje pojednostavljeno rečeno: kada dete odstupa od psihomotornog razvoja to znači da ono usvaja pogrešne šablone za izvođenje određenih pokreta. Vežbe po Vojti saopštavaju bebinom mozgu kako taj pokret pravilno treba da se izvodi. Za najmlađu decu, bebe do šest meseci, primenjuju se položaji koji stimulišu refleksno okretanje i refleksno puzanje deteta. Među mamama, ove vežbe su poznate kao Vojta 1 i Vojta 2.

S obzirom na to da vežbe po Vojti podrazumevaju jake nadraže nervnog sistema, njih može da vam preporuči samo fizijatar ili neurolog. Nipošto ih nemojte sami izvoditi, jer je za njihovo izvođenje neophodna obuka. Sve mame terapeuti prolaze kraću obuku od strane licenciranog vojtinog terapeuta i dobijaju vrlo precizne instrukcije o tome kada, na koji način i u koje vreme se ove vežbe izvode. Za sve vreme dok terapija traje, beba mora redovno ići na kontrole kod fizijatra.

Zašto bebe plaču dok rade vežbe po Vojti?

Za roditelje je najvažnije da znaju da su vežbe po Vojti bezbolne. Istina je, bebe često burno reaguju na položaje u koje ih terapeut postavlja, glasno plaču, ali – ne trpe bol.

Ključ je u tome što položaji u koje se dete postavljaju i pritiskanje određenih tačaka izazivaju reakcije neurološkog sistema, te reakcije mišića koje su prilično naporne za decu.

Da li uspešnost zaista zavisi od roditelja?

Za roditelja terapeuta, vežbe po Vojtu mogu biti veliki izazov, a plač bebe je jedna od stvari koja terapiju dodatno otežavaju. Svaka vežba ima određeno trajanje i određen broj ponavljanja, tako da je za jednu sesiju, najčešće potrebno 20 do 30 minuta. Sesije se ponavljaju svakoga dana, najmanje tri puta dnevno, u tačno određenim intervalima. Izvode se na toplom, jer beba mora biti u peleni. Ovakva terapija traje između 3 i 9 meseci. Za to vreme, život porodice mora da bude podređen ovoj terapiji. Preskakanja vežbica nema, osim u slučaju povišene telesne temperature.

Zbog toga lekari ističu da su roditelji – terapeuti jedan od najznačajnijih faktora za uspešnost ove terapije.

 
Khoa Pam/ Unsplash

još iz kategorije