Usvajanje veštine čitanja
20.03.2023 Rastemo i učimo

Usvajanje veštine čitanje: Pomozite detetu da nauči da čita

Deca se razvijaju različitim tempom i stoga svako dete u različito vreme nauči i da čita. Međutim, vi možete detetu pomoći da što pre lako savlada čitanje tako što ćete podsticati njihov razvoj u određenim periodima. Usvajanje veštine čitanja počinje od prvih godina bebinog života.

Usvajanje veštine čitanja: Kako dete uči da čita?

Kako dete raste, tako mu se mentalne sposobnosti povećavaju. Ono što vi treba da uradite u ranim fazama jeste da podstičete razvoj ovih sposobnosti i da mu dozvolite da istražuje svet knjiga i slikovnica. Iako je ovo uspešan put i do toga da dete progovori, ovo svakako ima uticaja i na usvajanje veštine čitanja. Uz vašu podršku i vežbe, dete će relativno brzo i uspešno savladati veštinu čitanja. Naravno, to se događa postepeno i u fazama srazmerno njihovom uzrastu i mogućnostima. Evo koje sposobnosti deca imaju tokom godina i kako  one utiču na usvajanje veštine čitanja.

Usvajanje informacija u prvoj godini

Deca tokom prve godine:

 • Nauče da gestovi i zvuci prenose značenje
 • Reaguju kada se sa njima razgovara
 • Usmere pažnju na osobu ili predmet
 • Razume 50 reči ili više
 • Poseže za knjigama i okreće stranice uz pomoć
 • Odgovara na priče i slike vokalizacijom ili tapšanjem po slikama

Identifikovanje pojmova u drugoj godini

Deca u ovom uzrastu:

 • Odgovaraju na pitanja i identifikuju predmete u knjigama („Gde je krava?“)
 • Imenuje poznate slike
 • Pretvaraju se da čitaju knjige
 • Završavaju rečenice u knjigama koje dobro poznaju
 • Znaju nazive knjige i prepoznaju ih po koricama
 • Okreće stranice na knjigama
 • Imaju omiljenu knjigu i zahtevaju da je često čitate

Usvajanje veštine čitanja u ranoj predškolskoj fazi (treća godina)

U ovom periodu detetu ćete pomoći tako što ćete mu čitati duže priče i podsticati njegove govorne veštine. Podstičite dete da vam prepričava omiljenu priču. Takođe, pišite mu njegovo ime kako bi polako počelo da prepoznaje slova. Deca počinju da:

 • Samostalno istražuju knjige
 • Slušaju duže knjige koje se čitaju naglas
 • Prepričaju poznatu priču
 • Pevaju pesmice po azbuci uz podsticanje i nagoveštaje
 • Prave simbole koje liče na pisanje
 • Prepoznaju prvo slovo u svom imenu
 • Nauče da se pisanje razlikuje od crtanja
 • Oponašaju radnju čitanje knjige naglas

Veštine čitanja u kasnoj predškolskoj fazi (četvrta godina)

Deca u četvrtoj godini:

 • Prepoznaju znakove i etikete
 • Prepoznaju reči koje se rimuju
 • Polako mogu da zapamte neka od slova azbuke (cilj kome treba da težite je 15-18 slova)
 • Prepoznaju slova u njihovim imenima
 • Pišu njihovo ime
 • Imenuju početna slova i glasove reči
 • Razvijaju svest o slogovima
 • Koriste poznata slova da bi napisali reči
 • Razumeju da se čira s leva na desno i od gore ka dole
 • Prepričavaju priče koje znaju

Veštine čitanja u obdaništu

U obdaništu, deca nauče da:

 • Koriste reči koje se rimuju
 • Uče da povezuju izgovorene i napisane reči
 • Pišu neka slova, brojeve i reči
 • Prepoznaju poznate reči u knjigama
 • Predviđaju nastavak priče
 • Identifikuju početne, medijalne i završne glasove u kratkim rečima
 • Razumeju konkretne definicije nekih reči
 • Čitaju jednostavne reči i umeju da koriste reči u kontekstu
 • Prepričaju glavnu ideju, identifikuju detalje i rasporede događaje priča u nizu

Usvajanje veštine čitanja u prvom i drugom razredu

Ovo je period kada deca u školi postepeno uče veštine i pisanja i čitanja. Ako vaše dete do ovog perioda nije savladalo čitanje, nemojte da brinete. Možete da mu pomognete tako što ćete tekstove koje rade u školi čitati nekoliko puta sa detetom kod kuće. Deca počinju da:

 • Čitaju poznate priče
 • Dešifruju nepoznate reči
 • Koriste kontekst ili slike da bi otkrili nepoznate reči
 • Koriste osnovne znakove interpunkcije i velika slova u pisanju
 • Ispravljaju sami sebe kada naprave grešku u čitanju
 • Pokazuju razumevanje priče kroz crteže
 • Pišu organizovane konstrukcije sa logičkim nizom: početal, sredina i kraj

Veština čitanja u drugom i trećem razredu

Deca u drugom i trećem razredu nauče da:

 • Samostalno čitaju duže knjige
 • Izražajno čitaju naglas
 • Razumeju koncept pasusa i primenjuju ga i dok pišu
 • Pravilno koriste interpunkciju
 • Pišu kratke beleške
 • Razumeju humor u tekstu
 • Koriste nove reči i fraze koje su čuli

Veština čitanja od četvrtog razreda do kraja osnovne škole

Poslednja faza usvajanja veštine čitanja sa razumevanjem učiniće da deca:

 • Istražuju i razumeju različite vrste tekstova, kao što su biografije, poezija i fikcija
 • Razumeju i istražuju narativni tekst
 • Čitaju da bi izvukli određene informacije
 • Razumeju odnose između objekata
 • Identifikuju delove govora i sredstva kao što su poređenja i metafore
 • Pravilno identifikuju glavne elemente priča kao što su vreme, mesto, zaplet, problem i rešenje
 • Čitanje i pisanje o određenoj temi radi zabave i razumeju stil koji je potreban
 • Smisleno analiziraju tekstove

Dakle, vašem detetu ćete najviše pomoći tako što ćete ga podsticati da razgovarate i vežbate. Ako ste zabrinuti da vaše dete ima poteškoća sa savladavanjem ove veštine, obratite se lekaru. Međutim, zapamtite da je razvoj svakog deteta individualan i da nekom detetu samo treba više vremena.
Liderina/GettyImagesPlus

još iz kategorije