pregled pred upis u prvi razred

Kako izgleda lekarski pregled pred upis u školu?

Najveći sistematski pregled u pedijatriji je upravo pregled pred upis u prvi razred. Obavlja ga najmanje pet lekara različitih oblasti medicine, uz dodate i laboratorijske analize. Organizuje se svake godine od februara u posebnim, za to predviđenim terminima, kada se pregledaju samo zdrava deca.

Kako ovaj pregled tačno izgleda otkriva vam pedijatar Nataša Jovanović, saradnica DokTok.rs

Kako izgleda lekarski za prvake?

Počinje tako što vas timska sestra vašeg pedijatra poziva i zakazuje pregled kod lekara. Na pregledu se meri visina i težina, podaci se upisuju u karte rasta i upoređuju se sa ranijim merenjima, da bi se procenilo napredovanje deteta.

Karte rasta mogu pratiti i roditelji ukoliko žele, preko aplikacije za mobilni telefon „ Karte rasta“ sa App Store ili Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nbsoft.shop ), tako što će u aplikaciju upisati vrednosti merenja u domu zdravlja ili pravilno izmeriti visinu deteta kod kuće (bez obuće, sastavljenih peta, ispruženih kolena, ramena uz podlogu, pogled horizontalno napred), najmanje jednom u 6 meseci, a zatim uneti podatke i proveriti na grafikonu da li je dete u optimalnoj zoni rasta. Na osnovu unetih podataka aplikacija automatski računa i ciljnu visinu koju dete treba da dostigne na osnovu visine roditelja. (Saznajte i: Koliko će vaše dete biti visoko?)

Nakon merenja visine i težine uvidom u zdravstveni karton se proverava da li je dete primilo sve predviđene vakcine za uzrast i pravi plan nadoknade propuštenih vakcina.

Koje vakcine dete prima pred upis u školu?

Po zvaničnom kalendaru vakcinacije naše zemlje za 2022. godinu sva deca pred upis u školu dobijaju Tetraxim vakcinu – protiv difterije, tetanusa, pertusisa i poliomijelitisa i Priorix (MMR) vakcinu protiv morbila, parotitisa i rubele.

Pre vakcinacije obavlja se uobičajeni pedijatrijski pregled : glava, vrat, ždrelo, slušanje pluća, srca, merenje pritiska, pregled stomaka, neurološki pregled. U izveštaj se upisuju i svi bitni podaci o ranije preležanim bolestima, hroničnoj terapiji, operacijama, povredama, alergijama.

Na kraju vaš izabrani pedijatar planira kontrolu krvne slike i mokraće i upućuje na preglede oftalmologa, fizijatra, otorinolaringologa, stomatologa, logopeda, a po potrebi i kod lekara drugih specijalnosti ukoliko dete ima neki medicinski problem.

Pregledi konsultanata se odvijaju uhodano: oftalmolog proverava pokretljivost i oštrinu vida oba oka, pregled očnog dna, biomikroskopski pregled i daje svoje mišljenje.

Otorinolaringolog pregleda nosne šupljine, zdrelo, uši otoskopom, proverava sluh.

Fizijatar kontroliše da li postoji nepravilno držanje tela, deformitet kičmenog stuba, stopala, ukoliko postoji odstupanje pokazuje vežbe i zakazuje dalje kontrole.

Stomatolog će proveriti stanje zuba i mekih tkiva usta ( nekada se tek na stomatološkim pregledima otkrije sapet jezik – frenulum linguae breve koji pravi detetu problem u izgovaranju određenih glasova) i na kraju pregleda će dati uputstva roditeljima za ishranu, higijenu i prevenciju karijesa kod dece.

Logoped proverava grafomotoriku – način na koji dete drži olovku, piše, crta, što je od izuzetne važnosti , jer poteškoće na ovom polju mogu uticati na kasniji lošiji uspeh u školi. Sve vreme razgovara sa detetom da bi procenio fond reči, razumevanje, uvek radi i artikulacioni test kojim prati da li dete pravilno izgovara sve glasove, i daje instrukcije ukoliko je potreban dalji logopedski tretman.

Kada se završe svi konsultativni pregledi roditelj odnosi izveštaje na uvid izabranom pedijatru, koji daje potvrdu da je dete spremno za upis u osnovnu školu.
još iz kategorije