24.05.2024 Vaspitanje deteta

Kada detetu treba reći da je usvojeno?

Nakon što usvoje dete, roditelji moraju da osmisle plan za to kada će i kako reći svojoj deci da su usvojena. Osobe koje se bave procesom usvajanja savetuju roditelje da što pre upoznaju svoju decu sa terminom usvajanje kako bi od malih nogu ona bila poznata detetu. Da li ste se ikada preispitivali kada detetu treba reći da je usvojeno?

Kada detetu treba reći da je usvojeno?

Stručnjaci koji učestvuju u procesu usvajanja i psiholozi savetuju roditeljima da dete već između druge i četvrte godine treba da sazna da je usvojeno. Međutim, to mišljenje nije jednoglasno. Postoje stručnjaci koji veruju da je za decu najbolje da napune 4 ili 5 godina pre nego što saznaju za ovu činjenicu. Osim toga, mnogi od njih kažu da je za dobrobit deteta najbolje da bude iste rase kao roditelji i da pre nego što sazna da je usvojeno treba da shvati koncept usvajanja.

Treća grupa stručnjaka kao idealno vreme za ovu spoznaju smatraju period između šeste i osem godine. Naime, kada dete napuni šest fodina, obično je već uspostavilo čvrstu vezu sa svojom porodicom te se neće osećati ugroženo kada sazna da je usvojeno. Jedan od argumenata za ovu tvrnju je i to što deca predškolskog uzrasta još uvek imaju strahove od gubitka roditelja ili njihove ljubavi te im je previše rizično reći tako veliku stvar. Osim toga, pitanje je i da li dete mlađe od 6 godina može da razume značenje usvajanja i da bude sposobno da prebrodi gubitke koji su došli sa saznanjem da je rođeno u drugoj porodici.

Kada su deca vrlo mala, u njihovim mislima može doći do zablude da dete može da bude ili usvojeno ili rođeno. Zbog toga je važno da pre svega shvate da su, usvojena ili ne, sva deca pre svega začeta, zatim rođena i tek onda usvojena.

Čekanje adolescencije se nikada ne preporučuje. Kada dete to sazna kasno, može mu se ugroziti samopoštovanje, kao i vera u roditelje.

Deca koja su usvojena kada su bila starija od 2 godine ili koja su druge rase od svojih roditelja bitno je ranije reći da su usvojena. Starija deca sa sobom nose sećanja na proščost i ukoliko ne budu mogli ta sećanja da shvate i priznaju, to može dovesti do problema prilikom povezivanja sa novom porodicom.

Ukoliko je vaše usvojeno dete fizički veoma različito od vas  i vaše porodice, budite svesni da je ono svesno razlika. Potrebno je da objasnite detetu da je proces rođenja isti za sve, ali i da priznate da ljudi žive u različitim kulturama i da imaju različite fizičke karakteristike. Ponekad deca koja su drugačija od ostatka porodice moraju biti posebno uverena da su jednako bitna roditeljima i da oni nameravaju da ih zadrže zauvek.
Jovana Jevtić

Wavebreakmedia/ Getty Images Plus

još iz kategorije