problemi sa govorom kod dece
12.05.2023 Razvoj deteta

Problemi sa govorom kod dece

Problemi sa govorom su vrlo česti kada su mala deca u pitanju. Svako dete dok uči da govori pravi mnogo grešaka i to je sasvim normalno. Problemi sa govorom su ozbiljni onda kada su znak poremećaja govora ili kašnjenja u govoru. Mnogo faktora utiče na to, a rano otkrivanje i lečenje može igrati ključnu ulogu u rešavanju ovog problema.

Problemi sa govorom kod dece

Normalan razvoj govora kod svakog deteta teče drugačije. Deca se veoma razlikuju u brzini napredovanja, ali postoje neke grube prekretnice koje mogu ukazati na to da li se detetov govor normalno razvija.

Oko 12 meseci trebalo bi da se pojave prve reči, a od osamnaestog meseca pa do druge godine, dete bi trebalo da se služi fondom od oko 50 reči. Između druge i treće godine,  dete bi trebalo da formira rečenice od 4-5 reči. Osim toga, deca u tom periodu mogu da prepoznaju  i identifikikuju skoro sve uobičajene predmete i slike, kao i da koriste zamenice kao što su – ja, ona, on, mi.

Šta uzrokuje poremećaje govora?

Kod velikog broja dece se ne zna šta je uzrokovalo poremećaj. Ponekad je problem loš sluh. Nekada deca imaju poteškoća da razumeju druge, pa to stvara problem kod njih. Neki poremećaji dešavaju se kada dete ima neki od fizičkih problema poput rascepa nepca. Takvi problemi otežavaju stvaranje zvukova.

Vrste govornih problema

Mucanje

U pitanju je poremećaj koji zaustavlja prirodni tok govora. Može uključivati oklevanja, blokiranje, ponavljanje zvukova, slogova, reči ili fraza. Ovaj problem se najčešće javlja od druge do pete godine. Mnoga deca se od toga oporavljaju prirodno, a nekima je potrebna pomoć.

Problem sa artikulacijom

Dete sa ovim problemom ima problem sa stvaranjem zvukova i formiranjem glasova. Deca sa ovim problemom imaju problem sa izgovaranjem određenih glasova, a najčešće se čuje loš izgovor slova r.

Fonološki poremećaji

Dete koje ima ovaj poremećaj pravilno proizvodi zvuk, ali ga koristi na pogrešnom mestu. Ovi problemi često su povezani sa problemima sa jezikom i pismenošću. Za ovaj poremećaj važno je lečenje.

Ukoliko primetite da vaše dete dosta zaostaje za svojim vršnjacima u govoru, koristi govorne obrasce koji su slabi za njegov uzrast ili zvukove koji su nezreli u poređenju sa vršnjacima, mucaju ili imaju gubitak sluha, veoma je bitno da se konsultujete sa doktorom oko adekvatne terapije. Budite strpljivi i pomozite detetu kako bi se što pre rešilo problema koji ima. Logopedi su obučeni da pomognu deci sa problemima u govoru tako da ne treba da oklevate kada je pomoć vašem detetu u pitanju.
Jovana Jevtić

Olga Ignatova/ Getty Images Plus

još iz kategorije