Šta dete treba da nauči pre škole?
25.04.2023 Škola

Šta dete treba da nauči pre škole?

Pre škole dete treba već da ima sagrađen temelj za sve nastavne discipline sa kojima će se u školii susresti. Najpre bitno je učiti dete da razmišlja logički i povezuje već stečena znanja sa novim znanjima. Mnogi roditelji ne žele da opterećuju svoju decu učenjem pre nego što krenu u školu, ali sa druge strane, ne žele ni da im deca znaju manje nego druga deca u tom uzrastu. Šta dete treba da nauči pre škole?

Šta dete treba da nauči pre škole?

Svako dete se razvija i uči različitom brzinom i svako dete ima različita interesovanja. Zbog toga su neka deca bolja u jednim, a neka u drugim disciplinama. Zbog toga decu u predškolskom uzrastu ne treba međusobno porediti. Većina dece u vrtiću i predškolskom savlada neke od sledećih kognitivnih dostignuća, ali budući da svaki vaspitač prati drugačiji plan, vaše dete možda i neće savladati sve stavke sa ove liste.

Pre škole dete uči da:

  • Kategorizuje objekte: da ih poređa od najmanjeg do najvećeg, da ih rasporedi prema boji ili obliku.
  • Broji do deset ili više: Većina dece do škole zna da broji bar do deset, a nekada i više. Neka deca nauče čak i da prepoznaju i napišu brojeve do deset.
  • Sortira objekte/igračke: Deca uglavnom nauče da povezuju objekte po sličnostima. To možete proveriti dajući detetu slike sa različitim predmetima/bićima očekujući od njega da poređa životinje sa životinjama, igračke sa igračkama, hranu sa hranom itd.
  • Pored dužinu, težinu, zapreminu predmeta (dete zna da odredi da je tata teži od mame, jedna zgrada viša od druge)
  • Identifikuje i crta oblike poput kruga, kvadrata, romba, pravougaonika i trougla.
  • Razume široke koncepte vremena poput danas, juče, sutra.
  • Zna da imenuje dane u nedelji, mesece u godini, godišnja doba.
  • Zna da gleda na sat.

Kada dete pođe u školu, a zna neke od ovih veština, učitelj će raditi na njima i podići ih na viši nivo. Vaspitači u vrtiću sa decom rade mnogo aktivnosti koje su uglavnom usmerene ka otkrivanju i izučavanju sveta. Nisu sva deca jednako zainteresovana za sva istraživanja, ali činjenica je da svako dete sa sobom iz vrtića ponese neko znanje koje će mu kasnije, u školi, biti od velike koristi. Na primer, u vrtiću je normalno da se svakom godišnjem dobu posveti određena pažnja kako bi dete kasnije moglo da zna koja godišnja doba postoje i šta je karakteristično za koje. Sa druge strane, brojanjem kockica ili drugih igrački u vrtiću ili pevanje o brojevima pomoći će detetu kasnije da lakše savlada brojeve.

Dete svakako ne treba da bude opterećeno učenjem još pre škole, ali nije loše posvetiti pažnju nekim opštim stvarima kako bi dete uvidelo neke osnovne pojave i znalo više o njima. Sa godinama, njegovo znanje će se proširivati, a u školi će o stvarima učiti konkretnije. Nadamo se da smo vam pomogli da saznate šta dete treba da nauči pre škole.
Jovana Jevtić

Lordn/ Getty Images Plus

još iz kategorije