Nadareno dete
31.03.2023 Vaspitanje deteta

Nadareno dete: Kako mu obezbediti sve uslove za uspeh?

Mogi roditelji veruju da imaju nadareno dete i žele da ih uključe u posebne programe za talentovanu decu. Za početak, treba da  znate da postoji razlika između pametnog i nadarenog deteta. Potom, ako smatrate da je vaše dete nadareno, obratite se školi.

Pametno ili nadareno dete?

Da, postoji razlika. Mnoga deca koja su inteligentna i pametna se ne smatraju nadarenim. Zbog toga je dobro da znate koje su razlike između pametnog i nadarenog deteta.

 • Inteligentno dete će verovatno znati sve odgovore i uživaće u školi, ali nadareno dete ima napredan uvid u gradivo i voli da uči u bilo kom okruženju.
 • Inteligentno dete imaju dobre ideje i vole društvo svojih vršnjaka, ali nadareno dete može imati veoma maštovite ideje i verovatno će više uživati u društvu odraslih.
 • Inteligentna deca će uspešno pamtiti gradivo i učiti na linearan način, međutim nadarena deca imaju dubok fond znanja i napreduju i u složenim izazovima učenja.
 • Pametna deca lako absorbuju informacije i budu zadovoljni onim što nauče, a nadarena deca koriste informacije koje nauče da bi stekli još više znanja.

Testovi za nadarenu decu

Prepoznavanje nadarene dece se može obaviti kroz razne vrste testova. Neke škole proveravaju čitave razrede učenika, dok druge koriste parcijalni ili potpuni test inteligencije da bi utvrdili da li je dete nadareno. Početni pregledi mogu uključivati:

 • Parcijalni test inteligencije
 • Recenzije testova postignuća
 • Upitnike koji popunjavaju staratelji i nastavnici
 • Recenzije školskih radova

Ako i nakon ovih testova ukazuju na potencijanu darovitost, onda psiholog sprovodi kompletan test inteligencije ili drugačiji način procene njegove sposobnosti.  Neke škole smatraju da je učenika nadaren ako imaju rezultat IQ testa 130 ili više, dok druge škole uzimaju u obzir više kriterijuma.

Poseban program u školi za nadareno dete

Programi za nadarenu decu se razlikuju u svakoj državi. Da bi se osiguralo da škole i nastavnici zadovolje obrazovne potrebe treba da budu upoznati sa državnom politikom ili smernicama o identifikaciji. Dakle, potrebno je da se obratite direktoru škole koje vaše dete pohađa, kako biste dobili prave informacije. Verovatno će u školi napraviti Individualni obrazovni plan (IOP) za vaše dete. To je sistem koji se koristi i kod dece koje imaju smetnje u razvoju. Verovatno ćete zajedno sa školom doneti odluku o tome:

 • kakvi su ciljevi ovakvog obrazovanja
 • kako će nastava biti izmenjena
 • kako će se pratiti napredak
 • kakvi će biti obrazovni ishodi (očekivane ocene ili učinak)

Ovaj program je veoma značajan jer nekad nadarena deca imaju talenat za matematiku, ali sa druge strane imaju probleme sa jezičkim predmetima. Naravno, postoje primeri i gde su deca nadarena za više predmeta.

Međutim, ako škola nema program po kome bi vaše dete moglo da pohađa nastavu, često se detetu daju vannastavni projekti i aktivnosti kako bi dobilo potrebno obrazovanje.

Dakle, ako smatrate da je vaše dete nadareno, obavezno se obratite školi. Svaka škola ima programe koje prati i oni će najbolje znati kako da pomognu vašem detetu da iskoristi svoje potencijale i da bude uspešno.
Zinkevych/GettyImagesPlus

još iz kategorije