Montesori program
04.02.2023 Škola

Šta je u stvari Montesori program?

Montesori program je metoda obrazovanja zasnovana na samousmerenoj aktivnosti i praktičnom učenju. Osnovala ga je doktorka Maria Montessori. Ovaj program u prvi plan stavlja nezavisnost dece. Ovaj metod učenja bio je zasnovan na naučnim zapažanjima u kojim je otkriveno da će deca kada su u mogućnosti da slobodno komuniciraju sa unapred pripremljenim okruženjem, slediti prirodni ukorenjeni razvojni put. Uz podršku odraslih, deca su pokretači promena i mogu sama da donese određene odluke i izbore. Nastavnik priprema okruženje i prati interesovanja svakog deteta, a zatim se pred decu iznose oni materijali koji će ih izazvati da nastave svoje učenje. Deca u ovakvom okruženju mogu učiti individualno, u grupama ili sa nastavnikom.

Montesori program: Koje nastavne metode su u pitanju?

Kako je svaki element u učionici pažljivo pripremljen, učenje prema Montesori programu vode deca. Deca sama biraju aktivnosti koje ih interesuju. Uz pomoč nastavnika oni vežbaju i savladavaju određenu veštinu ili zadatak. Nastavnici se ponašaju kao vodiči, a ne kao edukatori, tako obezbeđuju stimulativno i zabavno okruženje za učenje za decu. Deca imaju nezavisnost da sama izaberu i razvijaju veštine na kojima će raditi. Časovi u vrtićima koji rade po Montesori programu sastoje se iz mešovitih starosnih grupa jer deca imaju mogućnost da uče sopstvenim tempom. Očekivanja se ne postavljaju samo u odnosu na uzrast deteta. Deca na ovaj način imaju primer onih koji su savladali određenu veštinu. Posmatraju to i uče od druge dece. Takođe, deca koja su nešto savladala imaju priliku da pokažu drugoj deci, ali i da im pomognu u usvajanju novih znanja. Učenje se dešava neprekidno, a ne u isprekidanim blokovima različitih aktivnosti. Jednak je fokus i na društvenom i na emocionalnom rastu, ali i na intelektualnom razvoju. Montesori program takođe promovišu samodisciplinu, a ne da nastavnici disciplinuju decu.

Montesori program – izgled vrtića i učionice

Učionice su pažljivo dizajnirane da zadovolje sve potrebe dece. Sve aktivnosti su u skladu sa dečijim interesovanjem, podstiču slobodu kretanja i izbora. Maria Montessori je otkrila da su deca razvila dublje razumevanje kroz ovu vrstu iskustvenog učenja. Takođe, otkrila je da srećna i samomotivisana deca formiraju pozitivne slike o sebi – posmatraju sebe kao sigurne u uspešne osobe. Svi materijali u Montesori učionici imaju cilj da podrže razvoj deteta. Aktivnosti obuhvataju okvire u kojima deca mogu da vežbaju motoričke sposobnosti, na primer da hvataju dugmad, metlice, četke za čišćenje, zatim da razvijaju umetničke i muzičke sposobnosti. Montesori učionice daju deci mirno okruženje u kojima se koriste prirodni materijali, na primer drvo i pamuk.

Šta treba znati ukoliko želite da vaše dete pohađa Montesori program?

Važno je pre svega posetiti vrtić ili školu i verovati svojim instinktima. Kao kada kupuju nešto jako važno, roditelji često instinktivno znaju kada je vrtić pravi za dete. Nakon posete vrtiću ako vidite srećnu i zadovoljnu decu javiće vam se želja da tu boravi vaše dete. Potrebno je razgovarati sa vaspitačima ili nastavnicima, postaviti sva pitanja koja vas interesuju. Takođe, preporuka je da porazgovarate sa drugim roditeljima i vidite da li su njihova deca zadovoljna u ovakvom vrtiću ili školi. Razmislite da li bi vašem detetu odgovaralo takvo okruženje.

Montesori program – prednosti:

  • Razvijanje nezavisnosti, samopouzdanja i osećaja osnaženosti
  • Sloboda unutar pripremljenog okruženja neguje radoznalost, pružajući osnovu za doživotnu ljubav prema učenju. Deca vole da pitaju i isprobavaju nove stvari.
  • Raspon uzrasta i faza u učionici stvaraju bogatu i živu zajednicu prihvatanja i saradnje.
  • Stvara se ogovornost prema drugoj deci, okruženju i dete se priprema za zajednicu van učionice.

Montesori program – mane:

  • Ova vrsta obrazovanja je skupa.
  • Neki roditelji smatraju da je Montesori program previše opušten i labav.
  • Dete želi da uradi stvari za sebe što može izazvati promenu ponašanja kod kuće. Takođe, dete može očekivati promenu načina na koji vi radite sa njim.
  • Dete će ubuduće birati da bude samostalno, želeće pravo na samostalne odluke. To se može sukobljavati sa vašim idejama i može biti teško za saradnju.

Kako vam se čini Montesori program? Pre nego što dete krene u bilo koju ustanovu za obrazovanje, savet je da se roditelj dobro raspita šta je ono što želi za svoje dete.
Jovana Jevtić

još iz kategorije